www.nfws.no

07.11.16 Videreformidling fra Frambu:

Invitasjon til kurs for familier med  barn med en sjelden diagnose (0-3 år)

Mange foreldre synes det er utfordrende å vurdere eget barns utviklingsnivå og om utviklingen avviker fra det som anses som normalt. Mange er også usikre på hvordan de selv kan bidra til en best mulig utvikling for barnet. Det er derfor viktig at foreldrene på et tidlig tidspunkt får god informasjon om diagnosen og veiledning i hvordan de best kan stimulere barnet sitt.

Målet med kurset er å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter og gi dem erfaring med å definere gode mål for sitt barns utvikling.

Vi ønsker også å gi foreldrene økt kompetanse til å medvirke i møte med barnehage og øvrig tjenesteapparat.

 

Fag- og støttepersoner rundt familiene er velkomne til å delta på deler av kurset.

 

Søknadsfrist er 2. desember 2016.    Kurset arrangeres på Frambu fra 30. januar til 3. februar 2017.

 

Har du spørsmål om kurset?
Ta gjerne kontakt med Rita Sofie Stige,  som er faglig koordinator for kurset.

E-post: rss@frambu.no, telefon: 64 85 60 00 (sentralbord)