www.nfws.no

Søsken Camp 2017

10. – 13. AUGUST og  15. – 17. SEPTEMBER 2017

Sted: QUALITY BADELAND HOTEL I SARPSBORG

Norsk Forening for Williams Syndrom har fått midler gjennom LNU sitt legat til arrangement for søsken til personer med WS. 8 – 10 søsken i alderen 12 – 17 år får tilbud om 2 samlinger hvor alle kostnader er dekket. De som melder seg på, er forpliktet til å delta på begge samlingene.

Den første samlingen arrangeres samtidig med foreningens tradisjonelle Music-camp, hvor 20 deltagere med WS i alderen 12 – 21år deltar. Søskencamp samling nr. 2, er parallelt med Årskonferansen. Alt er på samme sted, Quality Badeland Hotel i Sarpsborg.

Hva skjer på søskencamp:
-Bli kjent med hverandre og dele gode og utfordrende erfaringer
-Faglig innhold slik at man får ulike verktøy til å takle utfordringene
-Gjøre ulike aktiviteter som skaper humør
-Tilrettelegge og lede aktiviteter for barn/ungdom med Williams syndrom.

Norsk Forening for Williams Syndrom ved Erik Andersen, med hjelp av Sandra Karstensen og Ebba Lund Andersen er ansvarlige for opplegget.

Søknad til søskencamp sendes til andersen.erik1956@gmail.com
Evt. spørsmål kan også besvares på telefon 911 86 230.
Søknadsfrist 14.05.2017

Skriv kort og enkel søknad:
-Navn, alder, adresse, tlf./mail til deg og mor eller far, navn og alder på Williams-barnet
-Hvorfor ønsker du å være med på søskencamp/  hva er dine utfordringer