www.nfws.no

Måned: mars 2018

MUSIC-CAMP 2018

Hei alle Williams ungdommer. Årets music-camp vil bli arrangert i Sarpsborg/Greåker som før under ledelse av Kai Robert og WS-foreningen. Bosted blir igjen Quality Badeland hotell. I år blir det 3 leire idet foreningen har fått ekstra midler… Read More

Nytt hefte fra Helsedirektoratet

HELSEDIREKTORATET HAR GITT UT HEFTET: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? TRYKKSAK IS-1298 MEGET OVERSIKTLIG OG INFORMATIV