www.nfws.no

MUSIC-CAMP 2018

Hei alle Williams ungdommer.

Årets music-camp vil bli arrangert i Sarpsborg/Greåker som før under ledelse av Kai Robert og WS-foreningen.
Bosted blir igjen Quality Badeland hotell.

I år blir det 3 leire idet foreningen har fått ekstra midler fra et legat for noen voksenpersoner.
Vi håper på at vi skal fylle opp grupper a ca 10 personer

Gruppe 1 og 2 er de i alder 12 til 15/16 år, og de alderen 15/16 til 20 år.
De samles fra torsdag 16 til søndag 19 august.

Gruppe er 3 er de fra 20 år og oppover. Her kan 1/3 del av gruppen være fra 25 år og litt oppover.
De samles fra onsdag 15 til søndag 19 august. I denne gruppen vil det også bli noe opplegg på aktuelle emner i hverdagen.

Sett av datoene og vent på snarlig invitasjon på epost.