www.nfws.no

Årskonferansen 2018

TILLEGGSFOREDRAG:

ÅRETS KONFERANSE ER REKORDSTOR MED FOLK I ULIKE ALDRE.
FOR Å FYLLE FLERE BEHOV BLIR DET ET FOREDRAG TIL PARALLELT
MED FOREDRAGET OM PERSONLIG BRUKERASSISTENT.

VÅR LEDER, ERIK ANDERSEN, VIL HOLDE ET FOREDRAG OM SIN
SØNN JOHANN OG FAMILIE. UTFORDRINGER OG VALG I JOHANN
SITT I 22 ÅRLIGE LIV VIL VÆRE TEMA.