www.nfws.no

Dag: 19. september 2018

Odds ivrigste supporter

Se intervjuet med Vegard, Odds ivrigste supporter. Innslaget er fra juni 2018 på NRK Østafjells.

Økonomi for 2017

Resultatregnskapet for 2017, med vedlegg, er nå å finne på hjemmesiden under Regnskap.