www.nfws.no

Innmeldingsskjema

Hei alle sammen.  Mangler fortsatt mange skjema for oppdatering av vårt medlemsregister.  Hvis du ikke har fylt ut det nye skjema på årstreffet, eller har fått det på epost  fra meg, så hent det på her på nfws.no – gå på hjem, og bli medlem – der ligger skjema gamle og nye medlemmer skal bruke nå. Gamle og nye medlemmer må fylle ut det skjema.