www.nfws.no

Dag: 6. desember 2018

Årets FEWS møte avholdt i Oslo 19 – 21 Oktober 2018

FEWS – European Federation of Williams Syndrome organisations. Årlig møte ble denne gangen avholdt i Oslo 19 – 21 Oktober. Det var 18 deltagere fra like mange land. FEWS er en paraply organisasjon for WS i Europa. Formålet… Read More