www.nfws.no

Årets FEWS møte avholdt i Oslo 19 – 21 Oktober 2018

FEWS – European Federation of Williams Syndrome organisations.

Årlig møte ble denne gangen avholdt i Oslo 19 – 21 Oktober.
Det var 18 deltagere fra like mange land.
FEWS er en paraply organisasjon for WS i Europa.
Formålet med disse møtene er:
– utveksle erfaringer innen forskning på WS som forgår I EU.
– Flere av deltagerne har sentrale roller inn mot EU og følger opp aktuelle prosjekter.
– Det gis oppdateringer på disse prosjektene i møtene våre.
– FEWS har og ansvar for å arranger en årlig FEWS camp hvor 60 – 70 ungdommer samles.
– Erfaringsutveksling mellom de forskjellige landene.

Møtet i Oslo var veldig vellykket. Vi gikk igjennom de faste agendapunktene.
Lørdag formiddag var vi på besøk på Frambu og ble vist rundt både innvendig og utvendig. Lisen Mohr fortalte hvordan de var organisert med fokus på de tilbudene som ytes til brukerne. Frambu har en sterk rolle i Europeisk sammenheng og FEWS deltagerne var veldig imponerte over hva de har fått til.

Erik Andersen var invitert til styremøtet vårt og holdt et interessant innlegg om hvordan NFWS er organisert og hvordan foreningen arbeider. Han belyste også hvordan sang og musikk benyttes til å forene og utvikle disse egenskapene i «WS familien».

FEWS møte i Oslo 2018

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.