www.nfws.no

Foreløpig program for årsmøtet i Williamsforeningen:

 

Fredag 25. oktober:

Kl. 18.00 – 21.00: Ankomst hotellet – registrering og innsjekk i resepsjonen.
Personer fra styret vil være tilstede og ønske velkommen.

Kl. 19.00 – 21.30: Middag serveres i hotellets restaurant.

Kl. 21.00: Sosialt samvær. Vi hygger oss sammen med nye og gamle venner.

Lørdag 26. oktober:

Kl. 07.00 – 09.50: Frokost.

Kl. 10.00 – 11.00: Alle samles i Storsalen.
– Velkommen. Informasjon om helgens program.
– Årsmøte
o Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen
o Årsberetningen 2018 ved Erik
o Økonomi ved Tone – godkjenning av regnskapet for 2018 og budsjett for 2019
o Valg av nye medlemmer til styret og valgkomite

Kl. 11.15 – 12.15: Foredrag om WS og psykisk helse med Ellen Slotnæs.
Eget opplegg for ungdommene.

Kl. 12.30 – 14.30: Lunsj i restauranten.

Kl. 14.30 – 15.30: ”Musikk og humør” med Heine Totland.

Kl 16.00 – 17.00: ”Elevens beste? Noen tanker rundt valg av skoletilbud.”
Et foredrag med Marit Aasen.
Eget opplegg for ungdommene.

Kl 17.00 – 17.30: Brukerstyrt personlig assistent. Stine Jåthun som jobber i Human care assistanse AS vil være tilgjengelig for spørsmål angående BPA.

Kl 18.30 – 19.15: Musikalsk underholdning i Storsalen før middag.

Kl. 19.15: Middag i restauranten.

Kl. 20.00 – Sosialt samvær.

Søndag 27. oktober:

Kl. 07.00 – 09.50: Frokost.

Kl. 10.00 – 11.00: Alle samles i Storsalen.
– Erik forteller om Johan sitt år på folkehøgskole
– Film/informasjon fra foreningens ulike aktiviteter i 2019

Kl. 11.00 – 12.00: Vi går i aldersbestemte grupper, ser på status og fremtidsplaner.
Innlevering av evalueringsskjema.

Kl. 12.00: Avslutning. Vel hjem!