www.nfws.no

Julehilsen fra Erik

HEI ALLE FLOTTE WILLIAMS VENNER

VI NÆRMER SOM JULEN 2019 MED STOR SPENNING. DA ER DET GODT Å TA MED SEG GODE WILLIAMS MINNER.

2019 HAR VÆRT ET AKTIVT ÅR FOR VÅRE MEDLEMMER. VI HAR ET STABILT STYRE, MANGE FLOTTE LIKEMANNSPERSONER OG EN GOD ØKONOMI SOM GJØR DET MULIG Å FÅ GJENNOMFØRT VÅRE SAMLINGER/AKTIVITETER.

PÅ VÅRT ÅRSMØTE BLE FORMANN OG KASSERER VALGT FOR 2 NYE ÅR. RESTEN AV STYRET VAR IKKE PÅ VALG OG FORTSETTER.

DE NYE MEDLEMSREGLENE GJØR AT VI NÅ ER CA 400. NÅ TELLER HVERT FAMILIEMEDLEM. DET OPPFORDRES Å VERVE NYE MEDLEMMER. DETTE GIR MERE PENGER TIL FORENINGEN. STØTTEMEDLEMSKAP ER ET GODT JULEGAVE-TIPS TIL FAMILIE OG VENNER SOM HAR ALT.

DET ER EKSTRA HYGGELIG AT DE YNGSTE I VÅR FORENING FIKK EN FELLES SAMLING PÅ QUALITY BADELAND. 14 FAMILIER FIKK DANNET ET GODT NETTVERK. EN STOR TAKK TIL INNI REIN SOM GJORDE DETTE MULIG. GRUPPEN OVER 5 ÅR STYRES VELDIG GODT AV THOR ÅGE OG MARTINE. GRUPPEN ER DELT I 2 DA DE ER OVER 30 FAMILIER. JULEBORD HOS MARTINE OG SAMLING I RØROS VAR VELLYKKET.

DEN ELDSTE GRUPPEN, DE OVER 25 ÅR STYRES GODT AV GRO OG BERIT. DE HADDE EN VELDIG HYGGELIG TUR FRA OSLO TIL RØROS-TRONDHEIM OG LILLEHAMMER MED ULIKE AKTIVITETER. 15 MED WS OG 20 FORESATTE VAR MED PÅ TUREN. I 2020 SAMLES DE I LYNGDAL.

FORENINGEN FIKK MIDLER FRA ULIKE LEGATER TIL Å GJENNOMFØRE AKTIVITETER I VÅRE REGIONSGRUPPER OG LEIROPPHOLD. VI HAR I DAG 6 GRUPPER FORDELT I ULIKE ALDERSGRUPPER. MANGE AV GRUPPENE HAR FLOTT KONTAKT OG TREFFES FRA 1 TIL FLERE GANGER I ÅRET. HYGGELIG AT MAN HAR FÅTT EN GRUPPE I BERGENS OMRÅDE. JENTE- GUTTECAMP OG MUSIC-CAMP BLE IGJEN GJENNOMFØRT MED STOR DELTAGELSE, GODT HUMØR OG TÅREVÅT AVSKJED. EN SPESIELL TAKK TIL KAI ROBERT, ANN KATHRIN OG JENTEFORELDRENE SOM GJØR DETTE MULIG

UNGDOMSGRUPPA FYLTE OPP HUSET TIL ELLEN OG PÅL TIL JULEMORROHELG I OSLO MED TEATER OG JULEBORD I ÅR OGSÅ. MEDLEMMER I UNGDOMSGRUPPA OG VOKSENGRUPPA VAR TRADISJONEN TRO SAMLET TIL MELODI GRAND PRIX FEST HJEMME HOS ELLEN OG PÅL, FØR DEN STORE FINALEN I SPEKTRUM.

PÅL ER OGSÅ ANSVARLIG FOR VÅR NETTSIDE, NFWS.NO. DET OPPFORDRES TIL AT MAN OPPDATERER SEG PÅ DENNE SIDEN DA MYE INFO BLIR LAGT HER. SEND GJERNE INN HISTORIER/ERFARINGER SOM KOMMER ALLE TIL GODE.

ÅRSKONFERANSEN VAR I ÅR LAGT TIL OSLO. MANGE GODE FOREDRAG KOMBINERT MED MUSIKALSKE INNSLAG SOM SKAPTE HUMØR OG RO I SJELA. 125 MEDLEMMER VAR MED FRA HELE LANDET.

VÅR FORENING ER OGSÅ MEDLEM AV DEN EUROPEISKE FORENING, FEWS, HVOR 15 LAND ER MED. TOR ØYVIND ER VÅR MANN I DETTE ARBEIDET. DET JOBBES SPENT MED EN EUROPEISK SAMLING PÅ FRAMBU I 2020 HVOR 4 AV VÅRE MEDLEMMER EVT KAN DELTA.

VI HAR EN BRA KONTAKT MED FRAMBU HVOR GRETHE ER VÅR KONTAKTPERSON. VÅR FORENING BLIR OFTE BRUKT SOM EKSEMPEL PÅ DRIFT/AKTIVITET. DET SKAL VI VÆRE STOLTE AV. VI FORSØKER Å PÅVIRKE TIL LEIR 4 IGJEN, MEN GRUNNET ØKONOMI SER DETTE VANSKELIG UT.

FORENINGENS LEDER JOBBET AKTIVT MED Å SKAFFE MIDLER TIL ALLE VÅRE AKTIVITETER GJENNOM FOREDRAG OG SØKNADER TIL ULIKE LEGATER. VI HAR VÆRT HELDIGE I MANGE ÅR, MEN SER AT VI FÅR FLERE AVSLAG PÅ VÅRE SØKNADER. DETTE GRUNNET AT VI HAR FÅTT FOR MANGE ÅR PÅ RAD. DET OPPFORDRES TIL VÅRE MEDLEMMER TIL Å KOMME MED GODE IDEER SOM KAN GI ØKONOMISKE MIDLER.

TIL SLUTT VIL JEG SOM LEDER TAKKE VÅRE 34 REGISTRERTE LIKEMANNSPERSONER SOM GJØR EN FANTASTISK JOBB UNDER VÅRE ARRANGEMENTER. VI ER EN LIKEMANSFORENING. DERE GJØR ALT FRA ORD TIL HANDLING SLIK AT VI ALLTID KAN STOLE PÅ DERE. TUSEN TAKK.

ØNSKER ALLE SAMMEN EN HYGGELIG JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR. VI I STYRET SER FREM TIL MANGE HYGGELIGE STUNDER I 2020.

PÅ VEGNE AV STYRET I NORSK FORENING FOR WILLIAMS SYNDROM
ERIK ANDERSEN
LEDER