www.nfws.no

Avlysninger-Planlagte aktiviteter

Hei alle fantastiske likemannspersoner.

Dagens situasjon med korona-viruset er en utfordring for alle.
Vi får stadig nye restriksjoner fra våre helse-myndigheter. Nå blir også skoler og barnehager stengt. Dette kan ta tid..

Norsk forening for Williams syndrom må nå ta forhåndsregler i forhold til planlagte aktiviteter som vi har fått støtte til.

-FEWS-campen på Frambu blir utsatt til 2021
-Vintercamp med midler fra LNU har vi søkt utsettelse på til 2021. Innvilget 14.3.
-Jente-gutte og music-camp med midler fra Bufdir er på vent. Jeg har bedt om et svar fra Bufdir som får et svar Kulturdep om hvordan vi skal forholde oss. Dette gjelder også Årskonferansen.
Dette må gjøres i forhold til økonomi, spesielt fly, instruktører og overnattingssteder.
Regner med at vi kan ta en avgjørelse før påske.
Tove og Sissel følger opp jentecamp med informasjon til de berørte, deltagere og hotell. Erik har kontroll på de andre aktivitetene.
-Voksen-camp I Lyngdal. Familien Oftedal orienterer de berørte, deltagere og hotell.
-Smågruppe-samling. Thor Åge gir nødvendige beskjeder.

Det presiseres at Norsk forening for Williams syndrom ikke gir støtte til samlinger som er utenfor regelverket til våre helsemyndigheter.

Ny informasjon vil komme 1.4 da vi forhåpentligvis vet noe mer.
Hvis situasjonen ikke har bedret seg innen da, må vi belage oss på at aktiviteter i sommer blir avlyst, evt utsatt hvis mulig.
Vi håper at dette har bedret seg og at vi kan fullføre våre planlagte aktiviteter.

Erik Andersen
Leder