www.nfws.no

Avlysning av årskonferansen 2020

Etter et ekstraordinært styremøte 18.08.2020 har styret i foreningen besluttet å avlyse årets årskonferanse.

Årsmøte vil bli avholdt lørdag 17.oktober kl 13. Hvordan dette blir gjennomført vil det komme mer informasjon om på foreningens hjemmeside www.nfws.no når dette er bestemt.

 

Dette var ingen lett avgjørelse, men den ble tatt på bakgrunn av den siste tidens smitteøkning i samfunnet. Både i forhold til avtalen med hotellet og eventuelle reisebestillinger hadde vi ingen mulighet til å avvente situasjonen og vente nærmere opp mot konferansen før vi tok en bestemmelse. Det er beklagelig, men det føles som det eneste riktige nå som smittesituasjonen i Norge er som den er.

 

Foreningen vil søke om å få omdisponere eller overføre tilskudd vi har fått i forbindelse med årskonferansen. Vi vil i derfor oppfordre mindre grupper og lokallag til å ta initiativ til å treffes innenfor gjeldende smittevernsregler. De som arrangerer treff i mindre grupper kan få dekket deler eller hele kostnaden med et slikt treff etter nærmere avtale med styret.

 

Vi håper korona situasjonen i Norge igjen kommer under kontroll, og at vi kan sees som normalt på neste års årskonferanse.

 

På vegne av styret i Norsk Forening for Williams syndrom

Anne Grethe Berg