www.nfws.no

Årsmøte 17. oktober – kl 13.00

Her er link til Årsmøte.

Invitasjon til årsmøte i Norsk forening for Williams syndrom 2020
Årsmøte vil bli avholdt lørdag 17. oktober kl 13.00
på Quality Hotel Sarpsborg.
Saksliste
• Velkommen
• Presentasjon av styret
• Informasjon om foreningen aktiviteter, likemannsarbeid med mer.
• Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere protokollen
• Økonomi
o Godkjenning av regnskapet for 2019
o Godkjenning av budsjett for 2020
• Valg av nye medlemmer til styret og valgkomite
o Leder Erik Andersen – ikke på valg
o Kasserer Tone Dieserud – ikke på valg
o Sekretær Thor Åge Svegaard – på valg – tar gjenvalg
o Styremedlem Grethe Lind – på valg – tar gjenvalg
o Styremedlem Anne Grethe Berg – på valg – tar gjenvalg
o Varamedlem Maja Hassel – på valg – gjenvalg 1 år
o Varamedlem Nina Nergård – på valg – gjenvalg 2 år
o Valgkomite Siv Nilsen Telle – ikke på valg
o Valgkomite Mathilde Holme Fykse -ikke på valg
• Eventuelt
o Forslag om brukerrepresentant for medlemmene. Representert i styret eller ved deltakelse på noen møter.

Årsmøte er åpent for alle, men det vil ikke bli gitt økonomisk godtgjørelse for oppmøte i år. For at alle som ønsker skal kunne delta vil årsmøtet bli overført digitalt. All informasjon vedrørende årsmøte vil bli lagt ut på foreningens nettside www.nfws.no

 

Det vil være en åpen chat mulighet under sendingen