www.nfws.no

Julehilsen fra Erik

KJÆRE ALLE WILLIAMS VENNER

 SNART HAR ET MEGET SPESIELT ÅR GÅTT FRA OSS, OG VI GÅR INN I EN JULETID SOM OGSÅ KAN BY PÅ ULIKE UTFORDRINGER. MEN DETTE ER EN TID HVOR VI ALLE MÅ GRAVE FREM VÅRE POSITIVE TANKER OG VENTE PÅ AT NISSEN KOMMER.

 2020 HAR VÆRT UTFORDRENDE DA MANGE AKTIVITETER SOM VI HAR SETT FREM HAR BLITT UTSATT. MANGE AV VÅRE UNGDOMMER HAR BLITT PERMITTERT FRA SINE JOBBER OG VÅRE SKOLEELEVER HAR FÅTT EN SPESIELL HVERDAG. FORENINGEN HAR IMIDLERTID GREID Å GJENNOMFØRE MANGE AV SINE AKTIVITETER PÅ  EN FORSVARLIG MÅTE SELV OM ÅRSKONFERANSEN BLE GJENNOMFØRT DIGITALT. VI I STYRET HAR OGSÅ BRUKT MYE TID PÅ BESØK OG SAMTALER OVER TELEFON

 SELV OM NOEN AV OSS HAR SLITT MED ANGST OG DEPRESJONER, SÅ HAR JEG SOM LEDER IKKE FÅTT MELDINGER OM SMITTE ELLER ANDRE SYKDOMMER HOS VÅRE MEDLEMMER. JEG VET AT NOEN AV OSS HAR TATT SINE BARN UT AV OMSORGSBOLIGER FOR AT DE SKAL BO HJEMME. JEG VET OGSÅ AT MANGE FAMILIER HAR GJORT AKTIVITETER FOR Å FÅ EN POSITIV HVERDAG. DETTE HAR VÆRT TIDKREVENDE, MEN HELT KLART ET RIKTIG VALG. JEG VET OGSÅ AT DE FLESTE AV OSS BRUKER MYE TID TIL Å FORKLARE HVORFOR TING ER SOM DE ER, OG HVORDAN VI SKAL FORHOLDE OSS.

 ALT DET DERE HAR GJORT SKAL DERE VÆRE STOLTE AV. DET VISER AT VI AT VI OGSÅ HAR EN TRYGG OG STERK FORENING MED ET ÅPENT NETTVERK. VI ER ET STERKT LAG SOM DELER ERFARINGER OG ER VILLIG TIL Å HJELPE HVERANDRE.

VI VISER ALLE STOR OMSORG OVENFOR HVERANDRE.

 JEG HAR LYST TIL Å DELE EN GLAD-HISTORIE MED DERE. MIN SØNN JOHANN HAR JOBB PÅ EN STOR KANTINE I OSLO SAMMEN MED 5 ANDRE FUNKSJONSHEMMEDE. HER SITTER HAN I KASSEN, LAGER MAT, SERVERER OG RYDDER. HAN KAN OGSÅ UNDERHOLDE MED MUSIKK I PAUSENE. HANS LEDER LEGGER ALT TIL RETTE FOR AT  ALLE SKAL FÅ MESTRING OG LÆRING . I ÅR FIKK DETTE ARBEIDSTILTAKET PRISEN FOR BESTE ARBEIDSPLASS I BYDEL NORDSTRAND-BÆKKELAGET. UTROLIG FLOTTE LEDERE SOM GIR MYE AV SIN TID FOR AT MENNESKER MED SPESIELLE BEHOV SKAL FÅ  EN TRYGG  ARBEIDSPLASS MED GODT HUMØR. HERLIG MED SÅNNE MENNESKER.

 NÅR VI NÅ GÅR INN I 2021 SÅ MÅ VI NOK REGNE MED AT MÅ TA DE SAMME VALGENE OG DRA FREM ALL DEN POSITIVE KRAFT VI HAR LITT TIL. NÅR ALT BLIR BRA, SÅ HAR FORENINGEN LAGET EN AKTIVITETSPLAN BÅDE FOR SMÅ OG STORE SOM VI KAN GLEDE TIL. VI HAR FÅTT MIDLER FRA NOEN LEGATER OG ANDRE SOM STØTTER OSS SOM GJØR DETTE MULIG. EN STOR TAKK TIL DERE.

 TIL SLUTT VIL JEG ØNSKE DERE EN RIKTIG GOD JUL SAMMEN MED FAMILIEN, OG SER FREM TIL NYTT ÅR HVOR VI FORHÅPENTLIGVIS KAN SE HVERANDRE OFTERE OG GI HVERANDRE EN ETTERLENGTET KLEM.

 HA EN GOD FØRJULSTID, EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR.

 

 ERIK ANDERSEN

LEDER I NORSK FORENING FOR WILLIAMS SYNDROM