www.nfws.no

Foreningen har fått midler fra stiftelsen Dam under tittelen -Positiv møteplass-.

Målsettingen med dette prosjektet er å gi våre ungdommer positive opplevelser med Vinter og Sommeraktiviteter. Målgruppen for dette prosjektet er ungdommer i alderen 15-25 år.

Vårt mål er å gjennomføre 3-4 helgesamlinger med oppstart i slutten av mars og avslutning innen september 2021. Antall deltagere vil være mellom 10-15 med ledsager til hver enkelt deltager.

Foreningen setter sammen en prosjektgruppe som ledes av Erik Andersen.

Informasjon til målgruppen vil bli sendt ut i slutten av januar.

Vi tar forbehold om noe justeringer da vi må se an situasjonen i landet vårt.

Hilsen Erik