www.nfws.no

Info – Voksenprosjekt

Hei alle Williams-venner

Foreningen ønsker i disse tider å få til kontakt ut i fra gjeldene retningslinjer.

Vi vil gjennomføre utendørs samling den 27.2 med bla hundekjøring, trugegåing og kos i lavvo.

I mars måned skal vi ha 2 samlinger på Sanner hotell med skigåing, kanefart og mye kos.

Vårt vinter-prosjekt fra i fjor vil fortsette med samling i Trysil og Røros i vinterferien.

Dette er legat midler som tilfaller hovedsakelig ungdom i Østlandsregionen.

Vi vil også forsøke å få mer kontakt med våre litt eldre da mange av de er permitterte og har en stillesittende hverdag. 2 ganger i uken vil Erik Andersen og Kai Robert Johansen ringe rundt for å få en god prat. Berit Oftedal vil utarbeide en liste og vil selv delta etter hvert.

I tillegg vil Erik besøke de som bor på Østlandsområde. Vi tror dette kan våre en god start på et Voksenprosjekt. Man oppfordrer også å ta kontakt med hverandre. For de som har Facebook konto så skal det være en enkel sak å få til det. Se nedenfor.

Tror at vi går mot bedre tider og da gleder vi oss til våre sommeraktiviteter. Hilsen Erik

 

Hvordan komme på Facetime: