www.nfws.no

Avlysninger-Planlagte aktiviteter

Hei alle fantastiske likemannspersoner.

Dagens situasjon med korona-viruset er en utfordring for alle.
Vi får stadig nye restriksjoner fra våre helse-myndigheter. Nå blir også skoler og barnehager stengt. Dette kan ta tid..

Norsk forening for Williams syndrom må nå ta forhåndsregler i forhold til planlagte aktiviteter som vi har fått støtte til.

-FEWS-campen på Frambu blir utsatt til 2021
-Vintercamp med midler fra LNU har vi søkt utsettelse på til 2021. Innvilget 14.3.
-Jente-gutte og music-camp med midler fra Bufdir er på vent. Jeg har bedt om et svar fra Bufdir som får et svar Kulturdep om hvordan vi skal forholde oss. Dette gjelder også Årskonferansen.
Dette må gjøres i forhold til økonomi, spesielt fly, instruktører og overnattingssteder.
Regner med at vi kan ta en avgjørelse før påske.
Tove og Sissel følger opp jentecamp med informasjon til de berørte, deltagere og hotell. Erik har kontroll på de andre aktivitetene.
-Voksen-camp I Lyngdal. Familien Oftedal orienterer de berørte, deltagere og hotell.
-Smågruppe-samling. Thor Åge gir nødvendige beskjeder.

Det presiseres at Norsk forening for Williams syndrom ikke gir støtte til samlinger som er utenfor regelverket til våre helsemyndigheter.

Ny informasjon vil komme 1.4 da vi forhåpentligvis vet noe mer.
Hvis situasjonen ikke har bedret seg innen da, må vi belage oss på at aktiviteter i sommer blir avlyst, evt utsatt hvis mulig.
Vi håper at dette har bedret seg og at vi kan fullføre våre planlagte aktiviteter.

Erik Andersen
Leder

Familietreff i Bergen lørdag 25. januar 2020.

Vi inviterer alle WS-familier i Bergensområdet/Vestlandet til treff lørdag 25. januar 2020. Da kan store og små møte gamle kjente, styrke ferske bekjentskap og hilse på nye venner.
Vi møtes kl 12 på det nyåpnede Naturhistorisk museum, (Musèplassen 3), og fortsetter praten på Peppes Pizza på Ole Bullsplass ca kl 14. Håper mange har lyst og anledning til å møtes! Meld dere på her: Mathilde.fykse@gmail.com , så vi vet ca hvor mange vi blir på pizzarestauranten.
Vi gleder oss!
Hilsen Siv Nilsen Telle, Bente Breivik og Mathilde Holme Fykse.

Music-Camp 2020, 13.- 16. August 2020 – sett av dato

Music-camp blir også arrangert på samme sted som tidligere i perioden 13-16.8.2020 Nærmere info kommer mars. Sett av dato.

Hilsen Styret

Årskonferansen 18. – 20. September 2020 – sett av datoen!

Årskonferansen er i år for alle på Quality Badeland hotel i Sarpsborg i tiden 18-20.9.2020.
Nærmere info om påmelding og program kommer senere, men sett av dato.

Hilsen Styret

Julehilsen fra Erik

HEI ALLE FLOTTE WILLIAMS VENNER

VI NÆRMER SOM JULEN 2019 MED STOR SPENNING. DA ER DET GODT Å TA MED SEG GODE WILLIAMS MINNER.

2019 HAR VÆRT ET AKTIVT ÅR FOR VÅRE MEDLEMMER. VI HAR ET STABILT STYRE, MANGE FLOTTE LIKEMANNSPERSONER OG EN GOD ØKONOMI SOM GJØR DET MULIG Å FÅ GJENNOMFØRT VÅRE SAMLINGER/AKTIVITETER.

PÅ VÅRT ÅRSMØTE BLE FORMANN OG KASSERER VALGT FOR 2 NYE ÅR. RESTEN AV STYRET VAR IKKE PÅ VALG OG FORTSETTER.

DE NYE MEDLEMSREGLENE GJØR AT VI NÅ ER CA 400. NÅ TELLER HVERT FAMILIEMEDLEM. DET OPPFORDRES Å VERVE NYE MEDLEMMER. DETTE GIR MERE PENGER TIL FORENINGEN. STØTTEMEDLEMSKAP ER ET GODT JULEGAVE-TIPS TIL FAMILIE OG VENNER SOM HAR ALT.

DET ER EKSTRA HYGGELIG AT DE YNGSTE I VÅR FORENING FIKK EN FELLES SAMLING PÅ QUALITY BADELAND. 14 FAMILIER FIKK DANNET ET GODT NETTVERK. EN STOR TAKK TIL INNI REIN SOM GJORDE DETTE MULIG. GRUPPEN OVER 5 ÅR STYRES VELDIG GODT AV THOR ÅGE OG MARTINE. GRUPPEN ER DELT I 2 DA DE ER OVER 30 FAMILIER. JULEBORD HOS MARTINE OG SAMLING I RØROS VAR VELLYKKET.

DEN ELDSTE GRUPPEN, DE OVER 25 ÅR STYRES GODT AV GRO OG BERIT. DE HADDE EN VELDIG HYGGELIG TUR FRA OSLO TIL RØROS-TRONDHEIM OG LILLEHAMMER MED ULIKE AKTIVITETER. 15 MED WS OG 20 FORESATTE VAR MED PÅ TUREN. I 2020 SAMLES DE I LYNGDAL.

FORENINGEN FIKK MIDLER FRA ULIKE LEGATER TIL Å GJENNOMFØRE AKTIVITETER I VÅRE REGIONSGRUPPER OG LEIROPPHOLD. VI HAR I DAG 6 GRUPPER FORDELT I ULIKE ALDERSGRUPPER. MANGE AV GRUPPENE HAR FLOTT KONTAKT OG TREFFES FRA 1 TIL FLERE GANGER I ÅRET. HYGGELIG AT MAN HAR FÅTT EN GRUPPE I BERGENS OMRÅDE. JENTE- GUTTECAMP OG MUSIC-CAMP BLE IGJEN GJENNOMFØRT MED STOR DELTAGELSE, GODT HUMØR OG TÅREVÅT AVSKJED. EN SPESIELL TAKK TIL KAI ROBERT, ANN KATHRIN OG JENTEFORELDRENE SOM GJØR DETTE MULIG

UNGDOMSGRUPPA FYLTE OPP HUSET TIL ELLEN OG PÅL TIL JULEMORROHELG I OSLO MED TEATER OG JULEBORD I ÅR OGSÅ. MEDLEMMER I UNGDOMSGRUPPA OG VOKSENGRUPPA VAR TRADISJONEN TRO SAMLET TIL MELODI GRAND PRIX FEST HJEMME HOS ELLEN OG PÅL, FØR DEN STORE FINALEN I SPEKTRUM.

PÅL ER OGSÅ ANSVARLIG FOR VÅR NETTSIDE, NFWS.NO. DET OPPFORDRES TIL AT MAN OPPDATERER SEG PÅ DENNE SIDEN DA MYE INFO BLIR LAGT HER. SEND GJERNE INN HISTORIER/ERFARINGER SOM KOMMER ALLE TIL GODE.

ÅRSKONFERANSEN VAR I ÅR LAGT TIL OSLO. MANGE GODE FOREDRAG KOMBINERT MED MUSIKALSKE INNSLAG SOM SKAPTE HUMØR OG RO I SJELA. 125 MEDLEMMER VAR MED FRA HELE LANDET.

VÅR FORENING ER OGSÅ MEDLEM AV DEN EUROPEISKE FORENING, FEWS, HVOR 15 LAND ER MED. TOR ØYVIND ER VÅR MANN I DETTE ARBEIDET. DET JOBBES SPENT MED EN EUROPEISK SAMLING PÅ FRAMBU I 2020 HVOR 4 AV VÅRE MEDLEMMER EVT KAN DELTA.

VI HAR EN BRA KONTAKT MED FRAMBU HVOR GRETHE ER VÅR KONTAKTPERSON. VÅR FORENING BLIR OFTE BRUKT SOM EKSEMPEL PÅ DRIFT/AKTIVITET. DET SKAL VI VÆRE STOLTE AV. VI FORSØKER Å PÅVIRKE TIL LEIR 4 IGJEN, MEN GRUNNET ØKONOMI SER DETTE VANSKELIG UT.

FORENINGENS LEDER JOBBET AKTIVT MED Å SKAFFE MIDLER TIL ALLE VÅRE AKTIVITETER GJENNOM FOREDRAG OG SØKNADER TIL ULIKE LEGATER. VI HAR VÆRT HELDIGE I MANGE ÅR, MEN SER AT VI FÅR FLERE AVSLAG PÅ VÅRE SØKNADER. DETTE GRUNNET AT VI HAR FÅTT FOR MANGE ÅR PÅ RAD. DET OPPFORDRES TIL VÅRE MEDLEMMER TIL Å KOMME MED GODE IDEER SOM KAN GI ØKONOMISKE MIDLER.

TIL SLUTT VIL JEG SOM LEDER TAKKE VÅRE 34 REGISTRERTE LIKEMANNSPERSONER SOM GJØR EN FANTASTISK JOBB UNDER VÅRE ARRANGEMENTER. VI ER EN LIKEMANSFORENING. DERE GJØR ALT FRA ORD TIL HANDLING SLIK AT VI ALLTID KAN STOLE PÅ DERE. TUSEN TAKK.

ØNSKER ALLE SAMMEN EN HYGGELIG JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR. VI I STYRET SER FREM TIL MANGE HYGGELIGE STUNDER I 2020.

PÅ VEGNE AV STYRET I NORSK FORENING FOR WILLIAMS SYNDROM
ERIK ANDERSEN
LEDER

 

Julemorro for ungdommene i Williams foreningen.

Foreningens ungdomsgruppe i alder ca. 12 – 18 år møtes til juledisco og juleverksted hjemme hos Ellisiv i Oslo helgen 29.-30. november 2019! På lørdagen skal vi på julemarked og Peppes Pizza, før vi skal se forestillingen Alice i Vidunderland på Det norske teateret. Etter teateret skal vi ha tradisjonelt julebord med julemat, nisse og alt som hører med. Påmelding til csslo@online.no. Foreningen har kjøpt 30 billetter, og hver deltaker kan ha med en ledsager.
Vi gleder oss. Hilsen Ellen og Pål og Ellisiv

Foreløpig program for årsmøtet i Williamsforeningen:

 

Fredag 25. oktober:

Kl. 18.00 – 21.00: Ankomst hotellet – registrering og innsjekk i resepsjonen.
Personer fra styret vil være tilstede og ønske velkommen.

Kl. 19.00 – 21.30: Middag serveres i hotellets restaurant.

Kl. 21.00: Sosialt samvær. Vi hygger oss sammen med nye og gamle venner.

Lørdag 26. oktober:

Kl. 07.00 – 09.50: Frokost.

Kl. 10.00 – 11.00: Alle samles i Storsalen.
– Velkommen. Informasjon om helgens program.
– Årsmøte
o Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen
o Årsberetningen 2018 ved Erik
o Økonomi ved Tone – godkjenning av regnskapet for 2018 og budsjett for 2019
o Valg av nye medlemmer til styret og valgkomite

Kl. 11.15 – 12.15: Foredrag om WS og psykisk helse med Ellen Slotnæs.
Eget opplegg for ungdommene.

Kl. 12.30 – 14.30: Lunsj i restauranten.

Kl. 14.30 – 15.30: ”Musikk og humør” med Heine Totland.

Kl 16.00 – 17.00: ”Elevens beste? Noen tanker rundt valg av skoletilbud.”
Et foredrag med Marit Aasen.
Eget opplegg for ungdommene.

Kl 17.00 – 17.30: Brukerstyrt personlig assistent. Stine Jåthun som jobber i Human care assistanse AS vil være tilgjengelig for spørsmål angående BPA.

Kl 18.30 – 19.15: Musikalsk underholdning i Storsalen før middag.

Kl. 19.15: Middag i restauranten.

Kl. 20.00 – Sosialt samvær.

Søndag 27. oktober:

Kl. 07.00 – 09.50: Frokost.

Kl. 10.00 – 11.00: Alle samles i Storsalen.
– Erik forteller om Johan sitt år på folkehøgskole
– Film/informasjon fra foreningens ulike aktiviteter i 2019

Kl. 11.00 – 12.00: Vi går i aldersbestemte grupper, ser på status og fremtidsplaner.
Innlevering av evalueringsskjema.

Kl. 12.00: Avslutning. Vel hjem!

Medlemskontingenten

Hei alle sammen. Husk å betale kontingenten. For å kunne være med på camper/årsmøte/andre treff så må kontingenten betales.

Årets Årskonferanse blir i Oslo 25-27 oktober.

Årskonferansen i NFWS 2019 arrangeres i Oslo helgen 25-27 oktober 2019.

Årets konferanse er for alle foresatte, de med diagnose WS som er over 18 år, samt eventuelle fagpersoner.

Nærmere informasjon om program, sted og økonomi vil komme etter påske.

Hilsen Styret

Frambu søker etter kursvert

 

Frambu søker etter kursverter i forbindelse med kurs for familier som har barn med Williams syndrom i grunnskolealder. Trykk på linken under for mer informasjon:

FRAMBU – Brev til brukerforening for forslag om Kursvert uke 23 2019