www.nfws.no

Tilbakemelding fra Julemorro 2015

14 glade ungdommer i alderen 12 til 17 år deltok på årets Julemorrohelg i Oslo. God stemning og topp humør og alle ble bedre kjent med hverandre. Vi satser på at dette førjuls-arrangementet nå er tradisjon. Både de som allerede har vært med og nye ungdommer som vil delta for første gang, bør sette av første helgen i desember 2016. Invitasjon legges ut på hjemmesiden i oktober. God Jul, hilsen Ellen og Pål (mamma og pappa til Ellisiv 14 år)

Julemorro 2015